spring naar navigatie spring naar inhoud

Aanmelding

Voor meer informatie en aanmelding kan contact opgenomen worden met het secretariaat van de Psychoanalytische Kern Zuid-Nederland. Zij kan in overleg een afspraak voor een oriënterend gesprek regelen met één van de leden van de Psychoanalytische Kern. Indien tot een vervolg besloten wordt, zal in een aantal intakegesprekken onderzocht worden of een psychoanalytische behandeling passend is, en ook welke vorm dan het meest geschikt is. Een psychologisch onderzoek is vaak onderdeel van deze procedure.

Er wordt naar gestreefd een onderzoeker aan te wijzen die het beste bereikbaar is.

De resultaten van de gesprekken en het onderzoek worden besproken in een overleg van de Psychoanalytische Kern. Op basis hiervan wordt een advies gegeven en wordt gezocht naar een geschikte behandelaar.

Deelnemende instellingen

*/ ?> */ ?> */ ?> 105