spring naar navigatie spring naar inhoud

Uitgangspunten en afspraken

Enkele belangrijke uitgangspunten en afspraken in een psychoanalytische behandeling zijn:

Grondregel

De cliënt probeert in de zittingen alles te zeggen wat in hem of haar omgaat. Dit betekent niet dat men ook alles mag doen. Iemand kan bijvoorbeeld erg kwaad zijn en zin hebben om iets stuk te gooien. Cliënt en behandelaar zullen samen proberen de heftigheid van het gevoel te begrijpen.

Geheimhouding

Voor de psychotherapeut/psychoanalyticus geldt dat hij of zij geheimhoudingsplicht heeft, inhoudende dat wat in de therapie besproken wordt vertrouwelijk is. In groepstherapie strekt deze vertrouwelijkheid zich ook uit tot de andere leden van de groep. De behandelaar heeft de schriftelijke toestemming van de cliënt nodig om indien gewenst informatie aan bijvoorbeeld de huisarts te verstrekken.

Continuïteit

Het is van belang dat de therapie zo veel mogelijk aaneensluitend doorloopt. Uiteraard kan men door ziekte zittingen moeten afzeggen. Het nemen van vakantie dient ruim van te voren te worden aangekondigd, zowel door de cliënt als door de psychotherapeut/psycho¬analyticus.

Evaluatie

Bij de start van de behandeling wordt door cliënt en psychotherapeut/psycho¬analyticus een behandelingsovereenkomst gesloten, waarin het doel en de vorm van de therapie worden vastgelegd. Op gezette tijden kan indien gewenst het verloop van de behandeling geëvalueerd worden.

Medicatie

Soms gebruiken mensen medicatie voor hun psychische klachten, bijvoorbeeld een antidepressivum. Gedachten en gevoelens, wensen met betrekking tot de medicatie kunnen in de behandeling worden onderzocht, ook al wordt de medicatie door een ander dan de psychotherapeut/psychoanalyticus voorgeschreven.

Crisis

In geval van nood kan men buiten de sessies om telefonisch contact opnemen met de psychotherapeut/psychoanalyticus. Buiten kantoortijden bestaat vaak een regeling met huisarts en crisisdienst van de GGZ.

Vergoeding

Psychoanalytische psychotherapie wordt vergoed door de meeste ziektekostenverzekeraars. Psychoanalyse wordt sinds kort niet meer vergoed. Indien psychoanalyse geïndiceerd is en de cliënt hiervoor ook gemotiveerd kan in overleg met de behandelaar naar de financiële mogelijkheden gekeken worden.

Psychoanalytische behandeling wordt gegeven door psychoanalytisch psychotherapeuten en psychoanalytici. Zij hebben daartoe een specialistische opleiding gevolgd en zijn ingeschreven bij een van de psychoanalytische beroepsverenigingen.

Deelnemende instellingen

*/ ?> */ ?> */ ?> 105