spring naar navigatie spring naar inhoud

Aard van de behandeling

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn vormen van behandeling gericht op het leren kennen van zichzelf, de achtergronden van de psychische en/of relationele problemen en het verwerken daarvan. Mensen worden in hun doen en laten gestuurd door motieven waarvan ze zich vaak niet bewust zijn. Ervaringen in de vroege jeugd, maar ook latere ervaringen hebben veel invloed op hoe mensen zich ontwikkelen en hoe ze omgaan met zichzelf en anderen en met hun verlangens en angsten. Vaak herhalen mensen in hun leven dezelfde patronen in beleving en gedrag, zelfs als dat vervelende gevolgen heeft. Ze hebben bijvoorbeeld steeds aanvaringen met collega’s of onbevredigende intieme relaties, zonder te begrijpen hoe dat komt.

Psychoanalyse en psychoanalytische psychotherapie zijn gericht op bewustwording van gedachten, gevoelens, motieven en verlangens, en het leren kennen en doorbreken van herhalingspatronen. Dit kan leiden tot vermindering van psychische problemen.

In een psychoanalytische behandeling staat het onderzoeken van conflicten in gedachten, gevoelens en fantasieën centraal, juist ook wanneer deze met angst of schaamte gepaard gaan. Dit wordt bereikt door te praten over dingen waar men last van heeft, op het werk, in relaties of contacten met vrienden, over nare ervaringen of prettige belevenissen zowel vroeger als nu, over dromen en fantasieën, over gedachten en gevoelens ten aanzien van de behandeling en over de psychoanalytisch psychotherapeut/psychoanalyticus.

De psychotherapeut/psychoanalyticus begeleidt de cliënt in het proces van bewustwording en toenemend begrip van het eigen gedrag door te luisteren, vragen te stellen en samen te proberen de belevingen te begrijpen.

Deelnemende instellingen

*/ ?> */ ?> */ ?> 105