spring naar navigatie spring naar inhoud

Vormen van behandeling

Hoewel elke vorm van psychoanalytische behandeling de principes kent zoals hierboven beschreven, zijn er verschillende vormen te onderscheiden.

Psychoanalytische behandeling kan individueel of in een groep worden gevolgd. Individuele therapie kent twee vormen: psychoanalytische psychotherapie, waarbij sprake is van 1 of 2 zittingen per week, en psychoanalyse, waarbij men 4 of 5 keer per week komt en gebruik kan maken van een bank om te liggen. Groepstherapie kan zowel ambulant, met één bijeenkomst per week, of als onderdeel van dagbehandeling worden aangeboden. Een therapie kan kort duren (25 tot 50 zittingen), maar ook langer van duur zijn (enkele jaren), zoals bij een psychoanalyse meestal het geval is.

Speciale en relatief nieuwe vormen van psychoanalytische behandeling zijn: Mentaliseren Bevorderende Therapie (MBT) en Transference Focused Psychotherapy (TFP). MBT wordt vaak in groepsvorm aangeboden. De nadruk ligt op het gaan nadenken over zichzelf en anderen als personen met een eigen innerlijk leven, met eigen gedachten en gevoelens die hun gedrag bepalen. In TFP wordt vooral aandacht geschonken aan de belevingen in de therapie zelf, als middel om zichzelf beter te gaan begrijpen.

 

Deelnemende instellingen

*/ ?> */ ?> */ ?> 105